bir maden kuruluşu ile dış denetçiler arasındaki ilişki