bir maden alanında minerallerin işletilmesini teşvik eden fiziksel faktörlerin ana hatları