dökümhanelerde en çok göz ardı edilen işlemin üstesinden gelinmesi