smithbond bağlayıcı bileşik

  • Bağlayıcı — Vikipediya

    Bağlayıcı. Bağlayıcı — Azərbaycan dilinin qrammatikasında köməkçi nitq hissəsi. Cümlələr, abzaslar və sözlər arasında əlaqə yaradan köməkçi nitq hissəsinə bağlayıcı deyilir. Bağlayıcılar 2 yerə tabelilik və tabesizlik bağlayıcıları olaraq iki yerə bölünür.

    Details
  • Aggregate and Mining - Crusher Backing - Copps Industries