bir taş ocağının yapısal haritalamasına ilişkin ipuçları